LISTERINE®.COM แจ้งข่าวเรื่อง เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยืนเคียงข้าง องค์การอนามัยโลก ตามหลักสากลทั่วโลก ทุกแบรนด์

ผลกระทบครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในทั่วโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราสนับสนุนให้ผู้บริโภคศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

การรับมือต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกคนและชุมชนทั่วโลกในการจัดการผลกระทบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยทีมงานของเรากำลังทำงานอย่างหนักในการพัฒนาวัคซีนและผลิตยาที่มีความต้องการสูง อีกทั้งอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภครวมถึงผลิตภัณฑ์แบรนด์ LISTERINE®

เนื่องจากอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่ใช้รักษาเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความจำเป็นทั่วโลกเพื่อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากความเครียดในการดูแลสุขภาพ น้ำยาบ้วนปากของเราเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและอนามัยของตนเอง เรามีการจัดลำดับความสำคัญการผลิตอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการ แต่ก็ยังคงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19 ) ฉบับเต็มของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กรุณาอ่านต่อได้ที่ JNJ.com

การใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง

มีคำถามจากผู้บริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® ในการต่อต้านกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางบริษัทได้เห็นความสำคัญถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

คำถามเหล่านี้จึงเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อย พร้อมคำตอบจากผู้ผลิต น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE®