Popup
 

LISTERINE®.COM แจ้งข่าวเรื่อง เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยืนเคียงข้าง องค์การอนามัยโลก ตามหลักสากลทั่วโลก ทุกแบรนด์

ผลกระทบครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในทั่วโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราสนับสนุนให้ผู้บริโภคศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

การรับมือต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ที่ Johnson & Johnson Consumer Health พวกเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุก ๆ คนและชุมชนทั่วโลกในการจัดการกับผลกระทบที่ไม่เคยประสบมาก่อนจาก COVID-19 ทีมงานของเรากำลังทุ่มเทพลังและทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อที่จะรักษาการผลิต ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีความต้องการที่สูง ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LISTERINE® อีกด้วย

สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากของเรานั้นเป็นที่ต้องการสูง เป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ดังนั้นพวกเราจึงกำลังจัดลำดับความสำคัญต่อการผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง อนึ่งเพื่อรักษาอุปทานทั้งหมด และในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยถึงการรักษาคุณภาพที่ดีและความปลอดภัยในระดับสูง

LISTERINE® เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิกแล้วว่าสามารถช่วยลดการสะสมแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของคราบจุลินทรีย์, กลิ่นปาก, ปัญหาสุขภาพช่องปากและ และปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ อย่างไรก็ดี น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันหรือรักษา COVID-19 และควรใช้ตามที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์เท่านั้น

แม้ว่าจะมีรายงานจากห้องปฏิบัติการโดยการศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro studies) เมื่อเร็วๆนี้ ว่าน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® บางสูตรนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสที่มีลักษณะเยื่อหุ้มล้อมรอบ (enveloped virus) ซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วย ข้อมูลดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอ และยังไม่มีหลักฐานและข้อสรุปจากการศึกษาทางคลินิก เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการต้านไวรัสของน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® ในเวลานี้

สำหรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแนวทางการแพร่กระจายของโรค COVID-19นั้น ยังคงจะต้องเป็นไปตามวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากสามารถส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของไวรัส, การรับสัมผัสเชื้อไวรัส และปริมาณเชื้อไวรัส รวมถึงผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ทางคลินิก หรือไม่

ในฐานะบริษัทที่มีรากฐานมาจากด้านวิทยาศาสตร์ เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการอภิปรายเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้ศึกษาวิจัยจากทั่วโลก

การใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง

มีคำถามจากผู้บริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® ในการต่อต้านกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางบริษัทได้เห็นความสำคัญถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

คำถามเหล่านี้จึงเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อย พร้อมคำตอบจากผู้ผลิต น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE®