Skip to main content

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

ลิสเตอรีน เฮลตี้ ไบรท์ ปูพรมแดงให้คุณลุ้นใช้ชีวิตเริ่ดๆแบบซุปตาร์ สัมผัสประสบการณ์สุดหรูที่โรงแรมระดับ 6 ดาว Sri Panwa และพักผ่อนบนเรือยอร์ชส่วนตัว

1. เพียงซื้อ Listerine Healthy Bright ขนาดใดก็ได้

2. เขียนรีวิวอวดฟันขาว หลังการใช้งานที่ www.listerine.co.th

3. รีวิวไหนที่ถูกใจกรรมการที่สุด รับรางวัลเป็นผู้โชคดีไปใช้ชีวิตแบบซุปตาร์ที่ศรีพันวา ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)

4. เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2560  

5. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ทางหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/Mr.Listerine และ www.listerine.co.th ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

6. คำตัดสินของคณะกรรมกรรมการถือเป็นที่สุด

 

กติกาและรายละเอียดแคมเปญ

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเขียนรีวิว ที่ www.listerine.co.th โดยหมดเขตการรีวิว ในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 23.59 น.
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อการติดต่อกลับและเป็นการแสดงตนว่าเป็นบุคคลที่ร่วมกิจกรรม พร้อมแสดงใบเสร็จซึ่งเป็นหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑื Listerine เพื่อประกอบการรับรางวัล
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้  และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 5. คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินรีวิวอวดฟันขาวที่โดนใจที่สุด 15 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 6. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนหน้า Timeline Fanpage ของ www.facebook.com/Mr.Listerine และ www.listerine.co.th ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
 7. ห้ามโพสต์รูปภาพ หรือพูด หรือแสดงข้อความที่มีเนื้อหาหรือลักษณะ ที่ผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ รวมทั้งพาดพิงบุคคลอื่น ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลบข้อความดังกล่าวจากกิจกรรมในครั้งนี้ตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8.  “ผู้ได้รับรางวัล” คือ ผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อบนแฟนเพจ และเว็บไซต์ โดยจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ภายใน  7 วันนับจากวันประกาศผลทางกล่องข้อความในแฟนเพจ  หากผู้ได้รับรางวัล ไม่ติดต่อเพื่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และทีมงานจะพิจารณามอบรางวัลให้ผู้มีสิทธิ์ในลำดับถัดไป
 9. ผู้ได้รับรางวัล มูลค่าเกิน 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล พร้อมมอบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องให้กับทีมงาน
 10. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง
 11. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 12. ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 13. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หยุดหรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไขกิจกรรมนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 14. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล ยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย และ คลิปเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 15. การพิจารณาและการตัดสินใดๆ ของคณะกรรมการในกิจกรรมนี้ ถือเป็นที่สุด
 16. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล ได้อ่านและเข้าใจข้อความแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ