Popup
 

น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน อะโล แอนด์ คูวคัมเบอร์ ซีโร่ แอลกอฮอล์

ดีทอกซ์ปาก*ด้วยคุณค่าจากธรรมชาติลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99%**ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
กลั้วเพลิน ไม่เบิร์นปากมั่นใจได้ถึงความสะอาดขั้นกว่ามากกว่าแค่แปรงฟันอย่างเดียว

*ดีท็อกซ์ปากในที่นี้หมายถึง การทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกเพื่อลดปัญหาช่องปากและแบคทีเรียสะสม
**ผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Ex Vivo, In Vitro) โดย Johnson and Johnson Consumer เดือน ม.ค.-พ.ค. 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป: บ้วนปากครั้งละ 10 มล. สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: บ้วนปากครั้งละ 20 มล. บ้วนนาน 30 วินาที โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วบ้วนทิ้ง ห้ามกลืน ใช้วันละ 2 ครั้งหลังการแปรงฟัน

1. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
2. เก็บให้พ้นมือเด็ก
3. ถ้าเผลอกลืนหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันที
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากมีประวัติการแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค โทรฟรียกเว้นมือถือ 001-800-888-111-00