Skip to main content

ไหมขัดฟัน ลิสเตอรีน

ต่อสู้แบคทีเรียที่หลบซ่อนตามซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน รีช

อาวุธสำคัญในการกำจัดคราบสีและไบโอฟิล์มบนผิวฟัน ป้องกันปัญหาเหงือกและฟันตั้งแต่วันนี้โดยใช้ไหมขัดฟัน รีช เป็นประจำทุกวัน

แสดง 1 - 2 จาก 2

ไหมขัดฟันลิสเตอรีน

1 2 3 4 5

'ไหมขัดฟัน รีช – แวกซ์ นวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา

ไหมขัดฟัน รีช – มิ้นท์ แวกซ์

1 2 3 4 5

'ไหมขัดฟัน รีช – มิ้นท์ แวกซ์ นวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา