Skip to main content

ไหมขัดฟัน รีช

ต่อสู้แบคทีเรียที่หลบซ่อนตามซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน รีช

อาวุธสำคัญในการกำจัดคราบสีและไบโอฟิล์มบนผิวฟัน ป้องกันปัญหาเหงือกและฟันตั้งแต่วันนี้โดยใช้ไหมขัดฟัน รีช เป็นประจำทุกวัน

แสดง 1 - 2 จาก 2

ไหมขัดฟัน รีช – แวกซ์

1 2 3 4 5

'ไหมขัดฟัน รีช – แวกซ์ นวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา

ไหมขัดฟัน รีช – มิ้นท์ แวกซ์

1 2 3 4 5

'ไหมขัดฟัน รีช – มิ้นท์ แวกซ์ นวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา