Popup
 

ลิสเตอรีน โทเทิลแคร์ เซนซิทีฟ ซูทติ้ง เทสต์

กลั้ว 2 ครั้งต่อวันเป็นประจำหลังแปรงฟัน ช่วยเสริมเกราะปกป้องฟัน ดูแลครบ 6 ประการ พร้อมป้องกันการเสียวฟัน สูตรอ่อนโยน

  1. ช่วยป้องกันการเสียวฟัน
  2. ลดการสะสมแบคทีเรียในช่องปากได้ถึง 99.9%^
  3. ช่วยดูแลช่องปากและฟัน เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันดี
  4. ป้องกันฟันผุ
  5. มีส่วนช่วยให้ฟันแข็งแรง
  6. ลมหายใจสดชื่น

^ผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Ex vivo, In vitro) โดย Johnson and Johnson Consumer เดือน ม.ค.-มี.ค. 2556 ประเทศสหรัฐอเมริกา
บ้วนปากครั้งละ 20 มล. โดยไม่ต้องผสมน้ำ นาน 30 วินาที แล้วบ้วนทิ้ง ห้ามกลืน ใช้วันละ 2 ครั้งหลังการแปรงฟัน

1. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์
2. มีสาร Sodium fluoride
3. เก็บให้พ้นมือเด็ก
4. ถ้าเผลอกลืนหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันที
5. ห้ามใช้หากมีประวัติการแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค โทรฟรียกเว้นมือถือ 001-800-888-111-00