Skip to main content

ฟันผุ

 

เริ่มต้นด้วย

การป้องกัน

ลิสเตอรีน เฮลตี้ ไบรท์

group-packshot.png

ลิสเตอรีน จัดการแบคทีเรีย
สาเหตุของกลิ่นปากได้ 99%

มั่นใจปากสะอาด
สดชื่น100%