Popup
 

น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน คูลมินต์

ลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9%*
ลดการสะสมของคราบแบคทีเรียหรือไบโอฟิล์ม สาเหตุหนึ่งของโรคเหงือกและกลิ่นปาก มั่นใจแม้ในส่วนที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปาก

*ผลทดสอบทางคลินิคในผู้ทดสอบ 37 คน โดย J&J Dental Research Center ส.ค. 2554 ประเทศสหรัฐอเมริกา
บ้วนปากครั้งละ 20 มล. นาน 30 วินาที โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วบ้วนทิ้ง ห้ามกลืน ใช้วันละ 2 ครั้ง หลังแปรงฟัน

1.ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
2.มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
3.เก็บให้พ้นมือเด็ก
4.ถ้าเผลอกลืนหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันที
5.ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากมีประวัติการแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค โทรฟรียกเว้นมือถือ 001-800-888-111-00