Skip to main content

Title

สาเหตุของการมีฟันผุ

พบกับความจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ดูเหมือนไร้พิษภัยแต่สามารถเป็นอันตรายต่อฟันของคุณ

86.7% ของคนไทยมีฟันผุ ถอน หรืออุด

(อ้างอิงจาก รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย พศ. 2555)

ความแตกต่างระหว่างคราบแบคทีเรีย และ หินปูน

5 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณอาจมีฟันผุ

7 พฤติกรรมที่ทำลายเคลือบฟันของคุณ

อาหารและเครื่องดื่ม 6 ชนิดที่ทำร้ายสุขภาพฟัน

คุณมีอาการเคลือบฟันสึกหรือไม่?