Popup
 

น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน กรีนที ซีโร่ แอลกอฮอล์

รสชาติอ่อนโยน 0% แอลกอฮอล์ มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุ ช่วยดูแลช่องปากและฟัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพฟันดี พร้อมน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ 4 ชนิด (เมนทอล ไทมอล เมธิลซาลิไซเลท ยูคาลิปตอล) ลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9%* สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก

*ผลทดสอบทางคลินิคในผู้ทดสอบ 37 คน โดย J&J Dental Research Center เดือน พ.ค. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป: บ้วนปากครั้งละ 10 มล. สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป: บ้วนครั้งละ 20มล. นาน 30 วินาที โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วบ้วนทิ้ง ห้ามกลืน ใช้วันละ 2 ครั้งหลังแปรงฟัน

1.ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์
2.มีสาร Sodium fluoride
3.เก็บให้พ้นมือเด็ก
4.ถ้าเผลอกลืนหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันที
5.ห้ามใช้หากมีประวัติการแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค โทรฟรียกเว้นมือถือ 001-800-888-111-00