Popup
 

น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน คูลมินต์ ซีโร่ แอลกอฮอล์

ลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9%* รสชาติอ่อนโยน 0% แอลกอฮอล์

*ผลทดสอบทางคลินิคในผู้ทดสอบ 37 คน โดย J&J Dental Research Center เดือน พ.ค. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลดการสะสมของคราบแบคทีเรียหรือไบโอฟิล์ม สาเหตุหนึ่งของโรคเหงือกและกลิ่นปาก มั่นใจแม้ในส่วนที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปาก
สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป: บ้วนปากครั้งละ 10 มล. สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป: บ้วนครั้งละ 20มล. นาน 30 วินาที โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วบ้วนทิ้ง ห้ามกลืน ใช้วันละ 2 ครั้งหลังแปรงฟัน

1.ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
2.เก็บให้พ้นมือเด็ก
3.ถ้าเผลอกลืนหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันที
4.ห้ามใช้หากมีประวัติการแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค โทรฟรียกเว้นมือถือ 001-800-888-111-00