Popup
 

4 เคล็ดลับต่อสู้กับปัญหาสุขภาพเหงือก

ปัญหาสุขภาพเหงือกคือการสะสมขอเชื้อแบคทีเรียภายในช่องปากซึ่งเกิดขึ้นจนเป็นแผ่นคราบแบคทีเรียหนาซึ่งเกาะอยู่บนเหงือกและฟัน การลดปัญหาเหงือกเริ่มต้นด้วยการค้นหาว่าคุณมีปัญหาเหงือกประเภทใด หากเหงือกของคุณบวมหรือพบเลือดในอ่างล้างหน้าระหว่างแปรงฟัน คุณอาจกำลังมีปัญหาเหงือก หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดูแล อาจส่งผลให้เหงือกและฟันของคุณได้รับความเสียหายร้ายแรง เป็นโรคปริทันต์ซึ่งมีความรุนแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณ ซึ่งรวมถึงการแปรงฟัน, การใช้ไหมขัดฟัน และการบ้วนปาก

1. ปรับเปลี่ยนกิจวัตรการดูแลช่องปากของคุณ

ส่วนใหญ่แล้วปัญหาสุขภาพเหงือกจะลุกลามขึ้นเมื่อเราละเลยการดูแลช่องปาก เมื่อโรคเหงือกยังอยู่ในระยะเริ่มแรก ทางแก้ไขก็คือเพียงปรับปรุงการดูแลช่องปากเพื่อล้างขจัดสิ่งสกปรก การแปรงฟันหลังอาหาร, ใช้ไหมขัดฟัน และกลั้วปากด้วยน้ำยาบ้วนปากผสมสารแอนตี้-แบคทีเรียวันละสองครั้ง จะช่วยลดปัญหาสุขภาพเหงือกได้ รวมทั้งนัดพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจดูแลเป็นประจำทุก 6 เดือน เนื่องจากเมื่อแผ่นคราบพลัคพัฒนาขึ้นเป็นหินปูน จะสามารถขจัดออกได้โดยการขูดหินปูนออกโดยทันตแพทย์เท่านั้น โรคเหงือกระยะเริ่มแรกสามารถป้องกันได้หากคุณลงมือแก้ไขอย่างรวดเร็ว

2. ทำความสะอาดทุกซอกมุม

หากเพียงการปรับปรุงกิจวัตรการดูแลช่องปากอย่างเคร่งครัดยังไม่สามารถจัดการปัญหาสุขภาพเหงือกได้ คุณควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขจัดหินปูนออกจากช่องปากของคุณ

3. เสริมด้วยการรักษาอาการด้วยยา

หากปัญหายังคงอยู่ คุณต้องพบทันตแพทย์การรักษาปัญหาโรคภายในช่องปากที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ มีตั้งแต่เจลเฉพาะที่ซึ่งคุณสามารถใช้ทาเข้าไปในร่องหรือช่องว่างระหว่างเหงือกกับฟัน ไปจนถึงน้ำยาบ้วนปากแบบมีสารแอนตี้-แบคทีเรีย

4. ให้มืออาชีพจัดการ

เพื่อรักษาโรคเหงือกขั้นรุนแรง ควรพบทันตแพทย์เพื่อการรักษาต่อไป