Popup
 

ฝาใหม่ลิสเตอรีน เด็กเปิดไม่ได้ แต่ผู้ใหญ่เปิดง่ายมาก !

ลิสเตอรีนใส่ใจผู้บริโภคเสมอมา จึงได้ออกแบบ"ฝารุ่นใหม่ ปลอดภัยสำหรับเด็ก“  เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุตรหลานของท่าน ให้ครอบครัวของคุณใช้ลิสเตอรีนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

child-safe-cap-1.jpg

ขั้นตอนง่ายๆในการเปิด "ฝารุ่นใหม่ ปลอดภัยสำหรับเด็ก“

ขวดทรงกลมแบบพกพา ขนาด 100 มล

ลิสเตอรีนขวดพกพา ฝาใหม่ เด็กเปิดไม่ได้ แต่ผู้ใหญ่เปิดง่ายมาก!

ขวดทรงแบน ขนาด 250/500/750/1000 มล

ลิสเตอรีนขวดใหญ่ ฝาใหม่ เด็กเปิดไม่ได้ แต่ผู้ใหญ่เปิดง่ายมาก!