Popup
 

น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน กัม โพรเทค ซีโร่ แอลกอฮอล์

ลิสเตอรีน กัม โพรเทค ซีโร่ แอลกอฮอล์ ใช้วันละ 2 ครั้งหลังแปรงฟันเป็นประจำทุกวัน ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9%* อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ผ่านการทดสอบทางคลินิค
  • ทำความสะอาดช่องปาก ช่วยดูแลช่องปากและฟัน เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันดี
  • ช่วยจัดการหลากหลายสัญญาณอันเกี่ยวกับสุขอนามัยช่องปากและฟัน
  • ช่วยลดการสะสมของคราบพลัค
  • มีส่วนผสมจาก น้ำมันสกัดธรรมชาติ 4 ชนิด ที่ช่วยลดการสะสมของคราบแบคทีเรีย แม้ในส่วนที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง
  • ควรใช้เป็นประจำทุกวัน

*ผลทดสอบทางคลินิคในผู้ทดสอบ 37 คน โดย J&J Dental Research Center พ.ค. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป: บ้วนปากครั้งละ 10 มล. สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป: บ้วนครั้งละ 20มล. นาน 30 วินาที โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วบ้วนทิ้ง ห้ามกลืน ใช้วันละ 2 ครั้งหลังแปรงฟัน

1.ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
2.เก็บให้พ้นมือเด็ก
3.ถ้าเผลอกลืนหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันที
4.ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากมีประวัติการแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค โทรฟรียกเว้นมือถือ 001-800-888-111-00