Popup
 

  • kidslisterine-kids-mouthwash-berry-shield.png

น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน คิดส์ เม้าท์วอช เบอร์รี่ ชีลด์

น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ไม่มีส่วนผสมของแอลอฮอล์ พัฒนาพิเศษสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป มีฟลูออไรด์ช่วยส่งเสริมสุขภาพฟันดีและป้องกันฟันผุได้ดีกว่าการแปรงฟันอย่างเดียว สูตรพิเศษ Multi-action ทำงานราวกับแม่เหล็กเข้าดึงดูดเศษอาหารที่ตกค้างหลังการแปรงฟัน เห็นผลลัพธ์ได้ในอ่างหลังบ้วนปากทันที ให้การดูแลสุขภาพช่องปาก สนุกกว่าที่เคย มั่นใจได้ถึงความสะอาดอย่างทั่วถึง คุณสมบัติของลิสเตอรีน คิดส์ เม้าท์วอช เบอร์รี่ ชีลด์ · ป้องกันฟันผุ · ช่วยส่งเสริมสุขภาพฟันดี · ลดการสะสมของแบคทีเรีย 99%* สาเหตุของกลิ่นปาก · ซอกซอนในส่วนที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง

*ผลทดสอบแบบ ex vivo, in vitro ในห้องปฏิบัติการ โดย Johnson and Johnson เดือน มิ.ย.-ต.ค.2550 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป
วิธีใช้: ใช้บ้วนปากหลังการแปรงฟันและขัดฟัน

  • ใช้วันละ 2 ครั้ง
  • บ้วนปากครั้งละ 10 มล
  • นาน 60 วินาที โดยไม่ต้องผสมน้ำ
  • บ้วนทิ้ง ห้ามกลืน
  • ใช้ภายใต้การดูแลผู้ใหญ่

1.ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์
2.มีสาร Sodium fluoride
3.เก็บให้พ้นมือเด็ก
4.ถ้าเผลอกลืนหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันที
5.ห้ามใช้หากมีประวัติการแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
6.ในบางกรณี ผลิตภัณฑ์อาจทําให้เกิดคราบสีชั่วคราวบนผิวฟัน ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการแปรงฟันอย่างเพียงพอหรือขูดออกโดยทันตแพทย์

ติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค โทรฟรียกเว้นมือถือ 001-800-888-111-00