Popup
 

น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน ออริจินัล

ด้วยสูตรเฉพาะที่มีน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ 4 ชนิด (เมนทอล ไทมอล เมธิลซาลิไซเลท ยูคาลิปตอล) จึงเข้าซอกซอนลึก สะอาดกว่า1 ช่วยดูแลช่องปากและฟัน เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันดี ลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9%* สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก ได้ยาวนาน2

  1. เทียบกับการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน- อ้างอิง Journal of the American Dental Association พ.ศ. 2547
  2. แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก ได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง- อ้างอิง J Clin Periodontol 2005: 32: 335-340

*ผลทดสอบทางคลินิคในผู้ทดสอบ 37 คน โดย J&J Dental Research Center ส.ค. 2554 ประเทศสหรัฐอเมริกา
บ้วนปากครั้งละ 20 มล. นาน 30 วินาที โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วบ้วนทิ้ง ห้ามกลืน ใช้วันละ 2 ครั้ง หลังแปรงฟัน

1.ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
2.มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
3.เก็บให้พ้นมือเด็ก
4.ถ้าเผลอกลืนหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์โดยทันที
5.ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากมีประวัติการแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค โทรฟรียกเว้นมือถือ 001-800-888-111-00