วิธีง่ายๆ เพื่อป้องกันฟันผุ

เมื่อฟันต้องเผชิญกับการโจมตีจากกรดเป็นประจำ ผิวแข็งด้านนอกฟัน หรือก็คือเคลือบฟัน จะสูญเสียแร่ธาตุลงเรื่อยๆ จุดขาวซึ่งเป็นสัญญาณของการเสื่อมสภาพระยะเริ่มแรกอาจปรากฏขึ้นบนฟัน และความเสียหายในจุดนี้ยังสามารถรักษาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ และเคลือบฟันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ แต่หากไม่สามารถย้อนกลับกระบวนการเสื่อมสภาพของฟันได้ เคลือบฟันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆ เมื่อสูญเสียแร่ธาตุส่วนใหญ่ไป และเกิดรอยผุซึ่งเป็นความเสียหายถาวร สามารถแก้ไขได้โดยทันตแพทย์เท่านั้น

คุณสามารถป้องกันฟันผุได้ แร่ธาตุในน้ำลาย เช่น แคลเซียมและฟอสเฟต ควบคู่กับฟลูออไรด์ที่มีคุณสมบัติปกป้องซึ่งเราได้รับจากยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หรือในบางกรณีจากน้ำประปาที่มีฟลูออไรด์ สามารถเสริมสร้างแร่ธาตุและป้องกันความเสียหายจากกรดได้ ทันตแพทย์อาจป้ายเจลฟลูออไรด์ที่ฟันของคุณ แร่ฟลูออไรด์ป้องกันฟันไม่ให้เสื่อมสภาพยิ่งขึ้น, ทดแทนแร่ธาตุที่สูญเสียไป และยับยั้งความสามารถของแบคทีเรียในการเปลี่ยนน้ำตาลและแป้งให้กลายเป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน