สาเหตุที่ฟันเหลือง

#1 อายุที่เพิ่มมากขึ้น

ฟันของคุณอาจเริ่มมีสีเหลืองจากกระบวนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เมื่อส่วนเคลือบฟันสีขาวที่แข็งแรง หรือที่เรียกว่าผิวเคลือบฟันเริ่มจางหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

#2 การสูบบุหรี่

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากบุหรี่และไปป์ ทำให้ฟันเกิดคราบ หากคุณบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ฟันของคุณจะดำขึ้นตามกาลเวลา

#3 การดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

เมื่อคุณไม่ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันที่ถูกวิธี ควบคู่กับการบ้วนปากและใช้ไหมขัดฟัน เพื่อขจัดคราบหินปูนที่ก่อตัวขึ้น เมื่อหินปูนก่อตัวมากขึ้นก็อาจเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีของฟันของคุณให้เร็วขึ้นได้

#4 การใช้ยารักษาโรคบางชนิด

การรักษาด้วยยาบางประเภท เช่น ยาฆ่าเชื้อโรคด็อกซี่ไซคลิน, เตตราไซคลิน สามารถทำให้ฟันของเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบคล้ำขึ้นได้ ยาแก้ภูมิแพ้ ยาสำหรับความโลหิตสูงและยาระงับโรคทางจิตบางประเภทก็สามารถทำให้ฟันแท้มีคราบได้ ตรวจสอบผลข้างเคียงที่เป็นไปได้จากการใช้ยารักษาโรคที่คุณกำลังใช้อยู่ หรืออาจเริ่มใช้กับแพทย์ของคุณ

#5 ผลค้างเคียงจากการรักษอาการเจ็บป่วยบางประเภท

สาเหตุส่วนน้อยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟันสามารถเกิดจากโรคที่มีผลต่อผิวเคลือบฟัน หรือจากการรักษาโรค เช่น การทำคีโมและ/หรือการใช้รังสีรักษาโรคมะเร็ง ในกรณีดังกล่าว การเปลี่ยนสีจะออกไปทางสีน้่ำตาล

#6 พันธุกรรม

อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้รับพันธุกรรมของผิวเคลือบฟันที่มีสีเหลืองมากกว่าคนอื่นๆซึ่งมีพันธุกรรมที่แตกต่างออกไป หากคุณพบว่าสีของฟันเหลืองกว่าที่คุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการใช้แผ่นฟอกฟันขาว, ยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาว และน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® เพื่อนำรอยยิ้มสดใสของคุณกลับคืนมา