สัญญาณของการมีฟันผุ

ฟันผุคือฟันส่วนที่เสื่อมสภาพ และอาจแสดงอาการได้ในหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและตำแหน่งที่เกิดภายในปาก โดยทั่วไปแล้วอาการจะไม่เป็นที่สังเกตเด่นชัดจนกว่าบริเวณที่ถูกทำลายจะมีขนาดใหญ่ขึ้น หากอาการปรากฏขึ้นเมื่อใด อาจมีลักษณะเหล่านี้:

#1 การเสียวฟัน

ความรู้สึกสียวฟันเมื่อคุณรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนหรือเย็นจัด แม้แต่อาหารและของเหลวที่มีรสหวานจัดก็อาจเป็นต้นเหตุของความรู้สึกเสียวฟันนี้ได้

#2 หลุมในฟัน

เมื่อคุณมีฟันผุ คุณอาจมองเห็นหลุมในฟันที่บริเวณที่ผุได้

#3 การปวดฟัน

อาการอาจเพียงรู้สึกปวดในฟันเล็กน้อยจนถึงเจ็บปวดมาก ความเจ็บปวดนี้อาจสังเกตได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อคุณกัดฟัน

#4 รอยดำ

รอยสีคล้ำบนฟันที่ปรากฏเป็นสีออกน้ำตาลหรือดำอาจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงฟันผุ

#5 เอ็กซ์เรย์

บ่อยครั้งที่ไม่ปรากฏสัญญาณเตือนเด่นชัดว่าคุณว่ามีฟันผุ อย่างเช่นอาการปวดหรือหลุมในฟัน และการเอ็กซ์เรย์เมื่อไปพบทันตแพทย์เท่านั้นที่จะสามารถบ่งบอกปัญหาได้ นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน