Skip to main content

ไบโอฟิล์มเกี่ยวข้องกับปัญหาเหงือกอย่างไร

ไบโอฟิล์มคือแผ่นคราบแบคทีเรียขนาดบางและเหนียวที่เกาะติดอยู่บนพื้นผิวในช่องปาก เช่น ลิ้น, เหงือก และฟัน เราทุกคนมีไบโอฟิล์ม แม้จะเป็นผู้ที่แปรงฟัน, ใช้ไหมขัดฟัน และบ้วนปากอย่างเคร่งครัดที่สุดก็ตาม เพราะฟิล์มเหนียวนี้เกาะติดอยู่บนทุกพื้นผิวที่เปียก (มันเกิดขึ้นในธรรมชาติเช่นกัน ลองนึกถึงก้อนหินลื่นๆ หรือลำเรือลื่นเป็นมัน)

หากคุณแปรงฟัน, ใช้ไหมขัดฟัน และบ้วนปากเป็นประจำ คุณจะสามารถลดจำนวนไบโอฟิล์มลงได้ แต่เมื่อพฤติกรรมการแปรงฟัน, ใช้ไหมขัดฟัน และบ้วนปากถูกละเลย ไบโอฟิล์มอาจสะสมและพัฒนาเป็นแผ่นคราบพลัคซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (โดยปกติมักเป็นสีเหลืองอ่อน)

ไบโอฟิล์มที่หนาขึ้นอาจระคายเคืองเหงือก ส่งผลให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาและแสดงการอักเสบของเหงือก นี่จะทำให้เหงือกบวมแดงแทนที่จะเป็นสีชมพูและกระชับอย่างสุขภาพดีตามปกติ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา โรคเหงือกอักเสบ ปัญหาสุขภาพเหงือกระยะเริ่มแรกนี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้อย่างสมบูรณ์หากลงมือรักษาอย่างทันท่วงที หากลุกลามจะกลายเป็นปัญหาโรคเหงือกขั้นรุนแรงยิ่งขึ้น เรียกว่า โรคปริทันต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระดูกได้