Skip to main content

ปัญหาสุขภาพเหงือก

สาเหตุของปัญหาสุขภาพเหงือกที่พบได้ทั่วไปมากที่สุดคือการดูแลช่องปากที่บ้านอย่างไม่เหมาะสม วิธีการแปรงฟันที่ไม่ถูกต้องยังอาจกระตุ้นให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น การไม่แปรงฟันและใช้ไหมชัดฟันเป็นประจำหรือไม่เหมาะสม ทำให้อาหารและแบคทีเรียติดอยู่ตามซอกฟันกับเหงือก กลายเป็นที่เจริญเติบโตของแบคทีเรียและกลายเป็นแผ่นคราบ การสะสมของแผ่นคราบพลัคตามร่องเหงือกนี้ หากไม่ถูกขจัดไปในกิจวัตรการทำความสะอาดช่องปากอย่างถี่ถ้วนและถูกสุขลักษณะ อาจแข็งตัวกลายเป็นหินปูน ซึ่งจะถูกขจัดออกไปได้ด้วยเครื่องมือแพทย์เท่านั้น

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ เมื่อมีปัญหาสุขภาพเหงือก แม้แต่ระยะเริ่มต้น แต่ก็ต้องการการดูแลรักษาอย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นมันอาจลุกลามเป็นโรคเหงือกขั้นรุนแรงยิ่งขึ้น (โรคปริทันต์) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียฟันในวัยผู้ใหญ่ บ้วนปากวันละสองครั้งทุกวัน และแปรงฟันอย่างเบามือวันละสองครั้งด้วยแปรงขนนุ่มหรือแปรงสีฟันไฟฟ้าเป็นประจำ และใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้ง

รวมทั้งให้แน่ใจว่าคุณได้ไปพบทันตแพทย์ตามนัดเพื่อกำจัดแผ่นคราบพลัคและคราบหินปูน