สุขภาพช่องปากกับปอด: ลดความเสี่ยงของปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจและอีกมากมาย

image-2020-11-09-14-20-45-551.png

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพช่องปาก

ฟันและเหงือกที่สุขภาพดีมีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับปอด เช่น ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และ โรคปอดเรื้อรัง

image-2020-11-09-14-25-19-383.png

ช่องปากที่มีสุขภาพดีสามารถช่วยลดการเสียชีวิตจากปอดบวมได้

ปากของเราเป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียกว่า 700 สายพันธุ์ ถึงแม้ว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ก็มีแบคทีเรียบางตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาช่องปากอย่างฟันผุ และ โรคเหงือก ที่จะกลายไปเป็นโรคปริทันต์ได้

แบคทีเรียในช่องปากไม่ได้อยู่กับที่ มันสามารถเคลื่อนย้ายสูดเข้าปอดไดผ่านน้ำลายโดยที่เราไม่รู้ตัว นี่อาจจะไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีสุขภาพปอดดีอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาปอด หรือคนที่มีความเสี่ยง อาจจะมีโอกาสติดเชื้อในทางเดินหายใจได้

image-2020-11-09-14-30-22-476.png

ความเกี่ยวข้องกันระหว่างระบบหายใจกับสุขภาพช่องปาก

การปกป้องตัวเองจากโรคทางเดินหายใจนั้น สุขภาพช่องปากที่ดีมีส่วนสำคัญมาก ผลการศึกษาแสดงว่า โรคทางช่องปากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่จะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในกลุ่มผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและบ้านพักคนชรา จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสุขภาพช่องปากดีมีส่วนช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราจำนวน 1 ใน 10 จากโรคทางเดินหายใจ สถิตินี้สามารถใช้ได้กับประชากรที่เหลือเช่นเดียวกัน จากการวิจัยของประชากรชาวสหรัฐอเมริกากว่า 26,000 คนพบว่าการมีสุขภาพช่องปากที่ดีและหมั่นพบทันตแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพช่องปากอยู่เสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในระบบหายใจ

โรคปอดเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease -COPD)ที่มีผู้เป็นกว่า 250 ล้านคนทั่วโลก เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเช่นเดียวกัน โรคนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้หายใจลำบาก แต่ยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น โรคหัวใจและมะเร็งปอด

image-2020-11-09-14-27-50-600.png

ทันตรแพทย์ตรวจเช็คฟันคนไข้

สุขภาพฟันและเหงือกดี สุขภาพปอดก็ดีไปด้วย

การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกี่ยวกับการหายใจสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการรักษาสุขภาพช่องปากให้ดี แปรงฟันวันละ 2 ครั้งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่เชื้อโรคนับล้านก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในปากของคุณหลังแปรงฟัน เพราะยังมีอีกหลายส่วนที่การแปรงฟันเข้าไปไม่ถึง เช่น ช่องระหว่างฟัน แนวเหงือก และบริเวณที่มักจะถูกละเลยอย่างลิ้นและกระพุ้งแก้ม

คุณสามารถดูแลสุขภาพช่องปากให้ดียิ่งขึ้นด้วยการกลั้วปากหลังแปรงฟัน 2 ครั้งต่อวัน ด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีคุณสมบัติิช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและช่วยป้องกันปัญหาในช่องปากอย่าง ฟันผุ และ โรคเหงือก