Popup
 

Title

การดูแลช่องปากเป็นประจำสำหรับเด็ก

เมื่อลูกเริ่มรู้จักทานลูกอม คุ้กกี้ อาหารที่มีน้ำตาล เริ่มฝึกนิสัยให้พวกเขาดูแลสุขภาพฟันแต่เนิ่นๆ โดยอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างอาหารที่มีน้ำตาลกับสุขภาพปาก สนับสนุนการสร้างอุปนิสัยที่ถูกสุขอนามัยอย่างการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน และบ้วนปาก หากคุณทำให้พวกเขามีนิสัยในการดูแลสุขภาพปากอย่างถูกต้อง อย่างการบ้วนปาก 2 ครั้งต่อวัน (แทนที่จะให้เลิกทานขนมหวานไปเลย) ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว อย่าลืมเสริมว่าการแปรงฟันแรงๆ นั้นสามารถทำร้ายฟันได้ และพยายามแปรงไปด้วยกันเพื่อเน้นย้ำให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวแปรงนั้นต้องเป็นไปอย่างนุ่มนวล ไม่ใช้กำลัง และให้เห็นว่าการบ้วนปากจะทำให้ทั้งปากสะอาด นอกไปจากการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน และอาจแนะนำให้ลูกของคุณได้รู้จักกับน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE®

ทำไมต้องบ้วนปาก

เพราะการแปรงฟันอาจทำความสะอาดเพียง 25% ของช่องปาก