Popup
 

การดูแลช่องปากเป็นประจำสำหรับผู้สูงอายุ

issof-oisso-otho-.jpg

เรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นเรื่องที่คนทุกเพศ ทุกวัยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แต่ในวัยผู้สูงอายุมักจะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันมากเป็นพิเศษ เพราะผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงทำให้แคลเซียมภายในฟันลดน้อยลงในทุกๆ วัน ประกอบกับอาจมีโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียฟันและอาจเกิดโรคต่างๆ ภายในช่องปากตามมาได้ วันนี้เราจึงมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุมาฝากกัน

การดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันเป็นประจำสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นก็ย่อมต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ แต่สุขภาพช่องปากนั้นมักจะไม่ได้เป็นอันดับแรกๆ ที่เหล่าผู้สูงอายุให้ความสำคัญ ซึ่งแท้จริงแล้วช่องปากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและเวลาด้วยเช่นกัน การดูแลให้เหมาะสมนอกจากจะทำให้สุขภาพช่องปากดีแล้ว ยังทำให้สุขภาพร่างกายโดยรวมของผู้สูงอายุดีขึ้นและห่างไกลจากโรคแทรกซ้อนอีกด้วย

 

shutterstock_1064160143.jpg

ทำไมต้องบ้วนปาก

เพราะการแปรงฟันอาจทำความสะอาดเพียง 25% ของช่องปาก