Popup
 

Anywhere With Listerine Pocket Mist

24722_ls_pocket-mist_anywhere_campaign_t3_adapt_v0_fa_ol_1200x628px_1.jpg

Listerine ขอแสดงความยินดีกับรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้

อันดับ 1. คุณ Teera X Tra 
รางวัล Phulay Bay Krabi ห้องพัก Ocean Pavillion 3 วัน 2 คืน (เลือกวันเข้าพักได้ภายใน 31 ธันวาคม 2566)

อันดับ 2. คุณ Pang Suksai
รางวัล Devasom Khao Lak ห้องพัก Grand Deluxe 3 วัน 2 คืน (เข้าพักได้ช่วง 9-11 ธันวาคม 2566)

อันดับ 3. คุณ Supicha Sripadthanade
รางวัล Devasom Khao Lak ห้องพัก Grand Deluxe 3 วัน 2 คืน (เข้าพักได้ช่วง 9-11 ธันวาคม 2566
)

โดยผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ มาที่ Inbox Message ของ Facebook : Listerine (TH) หลังประกาศผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 ภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่
- ลำดับที่ได้รับรางวัล
- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
*หมายเหตุ
- อันดับที่ 1 Phulay Bay Krabi ห้องพัก Ocean Pavilion จะเป็น Double bed หรือ Twin Bed ขึ้นอยู่กับการเข้าพัก ณ ขณะนั้น
- อันดับที่ 2-3 Devasom Khao Lak ห้องพัก Seaside Grand Deluxe จะเป็น Double bed หรือ Twin Bed ขึ้นอยู่กับการเข้าพัก ณ ขณะนั้น
- มูลค่าของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีและ service charge จากทางโรงแรม

เกณฑ์การตัดสิน:
1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถ่ายรูปสุดแจ๋ว โชว์ความปากแจ๋วของคุณ คู่กับสินค้า Listerine Pocket Mist Spray แบบไหนก็ได้
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโพสรูปโชว์ความแจ๋วของคุณให้โซเชียลได้รู้ ลงใน Facebook หรือ IG และ ตั้งค่า Public พร้อมติด Hashtag #ปากแจ๋วได้ไม่มีแบคทีเรียสะสม #ลิสเตอรีนpocketmistพาเที่ยว
4. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่โพสต์และเปิดค่าสถานะเป็นสาธารณะ ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทีมงาน และคณะกรรมการตัดสินสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
5. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัล ณ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น.

วิธีการและระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ :
● ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ มาที่ Inbox Message ของ Facebook : Listerine (TH) หลังประกาศผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 ภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
● ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่
- ลำดับที่ได้รับรางวัล
- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เงื่อนไขการรับรางวัล :
● ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้บัญชีผู้ใช้งาน Facebook ส่วนตัวของตนเองในการร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี มีถิ่นพำนักเป็นการถาวรในประเทศไทย และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริการและข้อกำหนดอื่นๆ ของ Facebook อย่างถูกต้องครบถ้วน
● บัญชีผู้ใช้งาน Facebook 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
● รางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางโรงแรมเท่านั้น ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับการขนส่งทางไปรษณีย์ นับจากการแจ้งยืนยันสิทธิ์ หรือจัดส่งทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการแจ้งยืนยันสิทธิ์
● ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตาม กติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น
● กรณีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยจะต้องเตรียมบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานมาด้วย
● การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการจับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
● สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
● บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
● กรณีที่ผู้โชคดีไม่มารับรางวัลตามวันที่ทำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีรายชื่อสำรองตามลำดับ
● ทีมงานจะทำการส่งมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มารายงานตัวทาง inbox ข้อความ Facebook Listerine เท่านั้น
● ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/254412
● คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการลบคำบรรยาย ความเห็น และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง รวมถึงคำตอบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ หรือมีการแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
● พนักงานของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
● ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา

เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว
● ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและอนุญาตให้บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  รวบรวมจัดเก็บ และใช้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล รูปภาพ และคลิป เสียงและข้อมูลอื่นใดที่จำเป็น ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อการจัดกิจกรรม การแจก การจัดส่งของรางวัลและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมอย่างเช่น การใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ในลักษณะใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่มีค่าตอบแทน หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แจ้งบริษัทฯ ที่ Email: [email protected] ว่าไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ประกาศรางวัล ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผย หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว
● บริษัทฯ อาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคคลที่สามทั้งหมดดังกล่าวมีหน้าที่ในการรักษาดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้