register

banner
จังหวัด
เดือน
ปี
เดือน
ปี
เดือน
ปี
เงื่อนไขและกติกา :

  1. ท่านสามารถร่วมกิจกรรม โดยการร่วมตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ https://www.listerine.co.th/register
  2. 50 ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรม ในช่วงเวลากิจกรรม จะได้รับ กระเป๋าผ้า Nature Tonic Bag สีสันสดใสรับซัมเมอร์ พร้อมลิสเตอรีน โทเทิลแคร์ ขนาด 100 มล. จำนวน 1 ขวด
  3. บริษัทฯ จะประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง Facebook page "www.facebook.com/Mr.Listerine/" ในวันที่ 10พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. ที่ใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้
  4. ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ Facebook page "Listerine" ภายในวันที่  20 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 23.59 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  5. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่  21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
  6. ของสมนาคุณไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและสินค้าที่มอบให้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ในกรณีมีข้อโต้แย้ง ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด