Popup
 

คู่มือการทำความสะอาดช่องปาก

รู้หรือไม่! : การแปรงฟันอย่างเดียวทำความสะอาดได้เพียงแค่ 25% ของช่องปาก

เคยคิดหรือไม่ : ถ้าเรายึดติดกับความเคยชิน เช่นคิดว่าแค่แปรงฟันอย่างเดียวก็พอ คงไม่มี
ผู้กล้าคิดท้าทาย เรื่องขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์คงเป็นแค่ฝัน

เลิกยึดติดกับการทำความสะอาดเพียง 25%

เปลี่ยนเพื่อความสะอาดมั่นใจ 100% เพียงใช้น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนวันละ 2 ครั้งตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เพื่อจุดเริ่มต้นที่ดี เสริมความมั่นใจ แล้วไปให้สุด

simple-rinsing-guide-infographic.png

น้ำยาบ้วนปาก
เพื่อทุกความมั่นใจ