คุณเคยขับรถ ข้ามประเทศ หรือไม่?

Additional Polls

คุณเคย ช่วยชีวิต ผู้อื่นหรือไม่?

คุณเคย ช่วยเหลือคนที่กำลัง ลำบากหรือไม่?

คุณเคย ชวนคนแปลกหน้า ออกเดทหรือไม่?